Calendárior de Datas

D dom

S seg

T ter

Q qua

Q qui

S sex

S sáb

1 data,

1 data,

0 data,

0 data,

1 data,

1 data,

0 data,

0 data,

1 data,

0 data,

0 data,

1 data,

1 data,

0 data,

1 data,

1 data,

Carnaval

Carnaval

1 data,

1 data,

1 data,

0 data,

0 data,

1 data,

0 data,

0 data,

0 data,

0 data,

0 data,

0 data,

0 data,

0 data,

0 data,

0 data,

0 data,

1 data,

1 data,